ЗА МЕН

Име: Яна

Презиме: Евгениева

Фамилия: Анастасова

Настояща месторабота: Профилирана гимназия „Христо Ботев“ град Дупница

Националност: Българска

Адрес: град Дупница

Образование: Висше

Заемана длъжност: Ръководител на направление ИКТ

Педагогически стаж: 8 години

Информация за връзка: E-mail: iana.ianislava@gmail.com

Философия

„Да си учител, не е само професия, а призвание.“

„За да бъдеш добър преподавател, необходимо е да обичаш това, което преподаваш, и тези, на които преподаваш.“

„Лошият учител поднася истината, добрият учи да я намират.“

За да протичат учебните занятия на учениците нормално и интересно за тях, се изискват усилия както от тяхна страна, така и от страна на учителя.

Тъй като учениците несъзнателно подражават на учителя, той трябва да е изключително умен и подготвен.

Учителят трябва да има индивидуално присъствие – да се помни от учениците с неща, присъщи за него, които много му отиват. Това значи да не се страхува да показва пристрастията и емоционалността си, стига това да не е в ущърб на справедливостта.

Какво ме кара да продължавам? Въпреки че преподаването може да е трудно и изтощително, когато виждам учениците да се вълнуват от ученето и да напредват, това ме подтиква да продължа.

Великите учители „създават“ велики ученици!