Образование

1. Висше образование: ЮЗУ „Неофит Рилски“ град Благоевград – 2017 г.

  • Специалност : Технологии на обучението по математика и информатика
  • Образователно квалификационна степен: Магистър
  • Професионална квалификация: Ръководител на направление ИКТ

2. Висше образование: ЮЗУ „Неофит Рилски“ град Благоевград – 2007 г.

  • Специалност : Педагогика на обучението по математика и информатика
  • Образователно квалификационна степен: Бакалавър
  • Професионална квалификация: Учител по математика, информатика и информационни технологии

3. Средно образование: Гимназия „Христо Ботев“ град Дупница – 2004 г.

  • Специалност: Математика и информатика

Leave Your Comment Here