Трудов стаж

Дата: От 19.11.2012 г. до настоящия момент

Име и адрес на работодателя: Профилирана гимназия “Христо Ботев” град Дупница, ул. “Цар Самуил” №9

Сфера на работа: Образование

Заемана длъжност: Ръководител на направление ИКТ