Трудов стаж

Дата: от 19.11.2012 г. до настоящия момент

Име и адрес на работодателя: Профилирана гимназия „Христо Ботев“ град Дупница, ул. „Цар Самуил“ №9

Сфера на работа: Образование

Заемана длъжност: Ръководител на направление ИКТ

Дата: от 2018 г. до настоящия момент 

Сфера на работа: Образование

Заемана длъжност: Учител по информатика в Уча.се