Квалификации

1. ПКС:

 • Свидетелство за професионално-квлификационна дейност – Четвърта професионално-квлификационна степен – 19.09.2018 г.
 • Свидетелство за професионално-квлификационна дейност – Пета професионално-квлификационна степен – 23.10.2017 г.

2. Сертификати, курове и семинари:

 • Участие в семинар на тема: „Психология на съвременния ученик и повишаване на мотивацията за учене“ – 18.12.2012 г.;
 • Участие в  квалификационен курс за „Придобиване на базисни умения за работа с електронна платформа за обучение MOODLE“ – 2013 г.;
 • Участие в обучение в периода от 22.03.2014 г. до 23.03.2014 г., гр. София на тема:„Google приложения за образованието”;
 • Участие като ръководител в национално състезание по информатика, информационни технологии и визуални изкуства „Аз мога – тук и сега“ в периода от 25.04.2014 г. до 27.04.2014 г.;
 • Участие в обучение в периода от 20.01.2015 г. до 22.01.2015 г., гр.Стара Загора на тема:„Подготовка на ученици за участие в състезания и олимпиади по информационни технологии“;
 • Участие в обучение на тема: „VBA(VISUAL BASIC FOR APPLICATION) за разработване на образователни ресурси ” – 26.03.2015 г., гр. Кюстендил;
 • Участие като ръководител в национално състезание по информатика, информационни технологии и визуални изкуства „Аз мога – тук и сега“ в периода от 24.04.2015 г. до 26.04.2015 г.;
 • Участие в обучение на директори по програма Еразъм + в периода от 10.11.2015 г. до 12.11.2015 г. – Боровец;
 • Учатие в онлайн обучение на тема: “Нови технологии в обучението” – 12.2015 г.;
 • Участие в обучение в периода от  25.02.2016 г. до 27.02.2016г., гр. Пловдив на тема:„Съвременни технологии и методи на обучение за ефективно образование в дигитална учебна среда“;
 • Участие в обучение на тема: „Работа с хиперактивни деца и деца с дислексия“;
 • Участие в лекция на тема: ”Учителят – мениджър на класа”;
 • Участие в лекция на тема: ”Сексуално насилие сред подрастващите”;
 • Участие в обучение за запознаване с НАРЕДБА № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти на 27.03.2017 г.
 • Участие в краткосрочен курс в периода от 15.11.2017 г. до 17.11.2017 г. на тема: “Обучения на експерти и/или учители за обучители за прилагане на нови учебни планове и програми от учители, преподаващи в VIII клас по информатика”.
 • Участие в обучение в периода 09.12.2017 г.  16.12.2017 г. на тема: “Приобщаващото образование в училищната практика. Подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в контекста на ЗПУО и ДОС за приобщаващото развитие”.
 • Участие в обучение на учители и педагогически състав в периода 01.03.2018 г.  03.03.2018 г. на тема: “Да отворим нова страница – движение в помощ на децата срещу физическата заплаха и емоционалната репресия” гр. Долна баня.
 • Участие в курс в периода от 28.09.2018 г. до 30.09.2018 г. на тема : “WordPress основи за учители – септември 2018”.
 • Участие в Българската учителска програма за учители по информатика и учители инженери – 13 – 21.10.2018г. ЦЕРН,  Женева, Швейцария.